KPSC SDA Answer Key 12 Feb 2017 | Download Karnataka SDA Key Answer

Key Answer

KPSC SDA Key answers

KPSC SDA Key Answers:

Karnataka Public Service commission (KPSC) had conducted the SDA (Senior Division Assistants) exam on 12th February 2017 very positively at different-different examination centres in Karnataka State.  In this KPSC SDA exam thousands of candidates had involved. Now the time is to verify their answers and calculate how many answers are correct. So those candidates who are eagerly looking to download KPSC SDA key answer 2017 check below.

KPSC SDA Answer key:

Karnataka Public Service Commission (KPSC) had notified recruitment for SDA (Senior Division Assistants) openings, before few day back. KPSC received lots of application forms from lots of eligible candidates. Those candidates who got that notification on time they fill their application form and applied online for KPSC SDA recruitment. All candidates who filled the form appeared in the exam with lots of preparation.

The Exam of Karnataka SDA held successfully on 5th February 2017 by the Karnataka Public service commission in the various cities of Karnataka.

Now the candidate who appeared in the Karnataka SDA examination are trying to download KPSC SDA Answer Key. Candidates who want the answer key of SDA 2017 exam please visit the official website www.kpsc.kar.nic.in. Here some simple steps are given below to download Karnataka SDA key Answer.

Karnataka First & Senior Division Assistant Solved Question Paper 2017 05 February Exam

S. No.                                          KPSC SDA Answer Key 2017
1 Name of the Organization Karnataka Public Service Commission
2 Post Name FDA/SDA (First & Senior Division Assistant)
3 Name of the Exam KPSC FDA/SDA Exam 2017
4 Official Main Page www.kpsc.kar.nic.in
5 Exam Date 12th February 2017
6 Official Answer Key After 3 weeks of exam
7 Unofficial Answer Sheet Same Days of Exam
8 Result Date Coming Soon

 Download KPSC FDA KEY Answers : Click Here

Karnataka SDA Key Answer:

KPAC SDA key Answer is going to be released immediately by Karnataka Public Service Commission (KPSC) on the official website i.e. www.kpsc.kar.nic.in. Download KPSC SDA key answer for all sets and examine your answers were correct or not. KPSC SDA Key Answers 2017 will help the candidates to predict their scores and it also help to predict that they will select or not in the exam. Those Candidates who were appeared in the exam can check their answers of SDA key answers on the official website or you can download it from here. We are going to upload the PDF file of Karnataka SDA answer key 2017. You can visit to the official website or you can save this PDF file of the SDA answer key which is given below.

Way to download KPSC SDA Answer Key 2017: (from official website)

  • First of all Candidates must login to official website – http://www.kpsc.kar.nic.in.
  • Click on Karnataka SDA Key Answer.
  • It is in pdf format save to your computer.
  • Now you can verify your answer keys.

See KPSC SDA Answer Key:

*A*
೧. ನಾಗಚಂದ್ರ
೨.ಬಸವಣ್ಣ
೩.ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ
೪.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
೫.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ.
೬.ಅಜಿತಪುರಾಣ – ಸರಿ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಉಳಿದವು ಮೂರು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥಾವಸ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
(ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ(ವಾರ್ಧಕ) ಸರಿ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಉಳಿದವು ಮೂರು ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಗಳು.)
೭. ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮ
೮. ನರ್ಮದಾ
೯. ಭೂಮಿ
೧೦.ಮಯೂರ
೧೧.ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
೧೨.ಗುಮಾಸ್ತ
೧೩.ಮಜ್ಜಿಗೆ
೧೪,ಆಕಳು
೧೫.ಮೆಲ್ಲಗೆ
೧೬.ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ
೧೭. ಅಲಭ್ಯವಾದದ್ದು
೧೮. ಬಾಯಿ ತುರಿಕೆ- ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದು
(ಬಾಯಿ ಹಾಕು – ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದು.)
೧೯. ಬುದ್ಧಿವಂತ
೨೦.ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಊಟ ಹೇಗೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವೋ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ
೨೧.ನಿರಭಿಮಾನ
೨೨.ಉದಯ
೨೩.ಮೃದು ಮೆತ್ತಗೆ ಕೂಡಾ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಕಠೋರ ಎನ್ನುವದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿರುದ್ಧ ಶಭ್ಧವೇ ಆಗಬೇಕು.
೨೪.ಗರಿಷ್ಠ
೨೫.ಮಿತ
೨೬. ಗೃಹ
೨೭. ವಲಯ
೨೮.ಸತತ
೨೯.ತಲೆಬರಹ
೩೦.ಕಾಡು
೩೧.ಬರಿದು + ಒಡಲು
೩೨. ಬಾನ್ + ತಳ = ಬಾಂದಳ = (ಆದೇಶ)
ಆಕಾಶ ಹೊಳೆಯುವದು.
೩೩.ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆ
೩೪.ವ್ಯವಸ್ಥೆ
೩೫.ಚಕ್ರೇಶ್ವರ (ಚಕ್ರ + ಈಶ್ವರ)
೩೬.ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ
೩೭.ಸರಿಯಾಗಿದೆ (ಶ್ರೇಷ್ಠ)
೩೮.ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತೀಸೂಕ್ಷ್ನೀರು ೩೯.ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ (ಅಭ್ಯರ್ಥಿ)
೪೦.ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ(ಸಾರ್ಥಕ್ಯ)
೪೧.ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ( ವಿಶಿಷ್ಟ)
೪೨.ಸಪ್ತಮಿ
೪೩.ನಿತ್ಯ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ
೪೪.ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಧಾತು
೪೫.ವಿಧ್ಯರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ
೪೬.ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
೪೭.ಸಮಾಜ ಸಮಾಜವು ಆಗಬೇಕು.
೪೮.ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚವು ಆಗಬೇಕು.
೪೯.ಕೈಗಾರೀಕರಣದಿಂದ
೫೦.ತಪ್ಪಿಲ್ಲ
೫೧.ತಪ್ಪಿಲ್ಲ
೫೨.ಮಾಸ್ತಿ
೫೩.ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ್
೫೪.ಸರ್ವಜ್ಞ
೫೫.ಮಾಸ್ತಿ
೫೬.ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
೫೭.ಕುವೆಂಪು- ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
೫೮.ಕುವೆಂಪು
೫೯.ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾವ್ಯ
೬೦.ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ , ನಳ ಚರಿತ್ರೆ
೬೧. PRQS
೬೨.SPQR
೬೩.RQPS
೬೪.SQRP
೬೫.SPRQ
೬೬.RSPQ /PRSQ?
೬೭.QSRP
೬೮.RPSQ
೬೯.SRQP/RSPQ
೭೦.QRSP
೭೧.ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು
೭೨.ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
೭೩.ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ರುಚಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ..
೭೪.ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ..
೭೫. ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಗ
೭೬. ಕಾರ್ಯ
೭೭.ಟಿಸಿಲು
೭೮.ಪುಕ್ಕಲ
೭೯.ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ
೮೦.ನೀರು
೮೧. 3
೮೨. ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಷಿ -೨೦೦೮.
83 ಏಲಕ್ಕಿ
೮೪.ಸರ್ವಜ್ಞ
೮೫.ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು
೮೬. ಶ್ರೀನಿವಾಸ
೮೭.ಪಿಟಿಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ
೮೮.ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
೮೯.ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ
೯೦.ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು
೯೧.ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ
೯೨.ಲಂಕಾಪುರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊ
೯೩.ಉಪ್ಪರಿಗೆ,ನಂದನವನ,ಖೇಚರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರು.
೯೪.ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ
೯೫.ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
೯೬.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
೯೭.ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ
೯೮.ವ್ಯಾಸರಾಯರು
೯೯.ದಮಯಂತಿ
೧೦೦.ಮಹಾಭಾರತ (ವ್ಯಾಸ)

KPSC SDA Key Answer 2018

See the PDO Key Answers – http://kpscexam.in/key-answer/pdo-key-answer-2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *